WHO-tidslinje for Covid-19

Del på Facebook
Del på Twitter

1.     WHO: Ny pandemidefinisjon (2009)
Pandemi handler nå ikke lenger om enormt mange dødsfall og syke. Den handler bare om utbredelse og manglende immunitet. Nå kan pandemi erklæres ved milde epidemier.

2.     WHO: Nye testkriterier (31. januar 2020)
Positiv PCR-test er nå alene nok til å fastslå covid-19. Klinisk undersøkelse av symptomer hos lege er ikke nødvendig. (Når PCR brukes alene, sier den ikke noe om en person er smittet eller kan smitte. Ingenting.)

3.     WHO: Skrekkestimater for antall døde av covid-19 (11. mars 2020)
Disse ga oss lockdown våren 2020. (Kort tid etter ble estimatene kraftig redusert.)

4.     WHO: «Vårt hovedbudskap er: Test, test, test» (16. mars 2020)
PCR-testing verden over blir mangedoblet i løpet av 2020.

5.     WHO: Nye retningslinjer for fastsettelse av dødsårsak (mars/april 2020)
Antagelse om covid-19 eller positiv PCR-test er nå tilstrekkelig til å fastslå covid-19

6.     WHO: Ny definisjon av flokkimmunitet (12. oktober 2020)
Nå skal flokkimmunitet for covid-19 bare oppnås med vaksinasjon alene.

7.     WHO: Nye testkriterier (20. januar 2021)
PCR-test alene er nå ikke lenger nok til å bestemme covid-19. Fra nå av må pasienten også gjennomgå klinisk undersøkelse hos lege og Ct-verdien noteres. Dette blir imidlertid informert med liten skrift. Svært få er klar over dette testkriteriet. Hvorfor kom ikke disse retningslinjer for ett år siden?

NB: En studie i The Lancet 17. februar 2021 sier følgende:
«De fleste smittet med SARS-CoV-2 er smittsomme i 4-8 dager. Prøver er generelt ikke funnet å inneholde dyrkbar (potensielt smittsomt) virus utover dag 9 etter symptomstart, og mest overføring forekommer før dag 5. De gjenværende RNA-kopiene kan ta uker, eller noen ganger måneder, å fjerne. I denne tiden vil PCR-testen fortsatt være positiv. Testing for å redusere spredningen av SARS-CoV-2 spør ikke om noen har RNA i nesen fra tidligere infeksjon, men om de er smittsomme i dag. Det er et nettotap for samfunnets helse og sosialt og økonomisk velvære hvis individer som ikke lenger har symptomer tester positivt og isolerer seg i 10 dager. Etter vårt syn er nåværende PCR-testing derfor ikke den passende gullstandarden for å evaluere en SARS-CoV-2 folkehelsetest.»

Hvorfor setter man da personer i karantene og isolasjon flere måneder etter at de ble smittet?

Referanser:
1.     Gammel pandemidefinisjon, WHO.int (websiden april 2009): 
https://web.archive.org/web/20090418142949/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/

2.     Ny pandemidefinisjon, WHO.int (websiden mai 2009):
https://web.archive.org/web/20090520211728/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/

https://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/02/more-changing-webpages-who

http://edition.cnn.com/2009/HEALTH/05/04/swine.flu.pandemic/index.html

3.     Nye testkriterier 31. januar 2020:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330857/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.3-eng.pdf

4.     Skrekkestimater 11. mars 2020
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf

5.     «Vårt hovedbudskap er test, test, test.» 16. mars 2020:
https://www.bbc.com/news/av/world-51916707

6.     Nye retningslinjer for fastsettelse av dødsårsak mars / april 2020:
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?ua=1

7.     Ny definisjon av flokkimmunitet 12. oktober 2020:
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—12-october-2020

https://www.organicconsumers.org/news/who-changes-definition-herd-immunity

8.     Nye testkriterier 20. januar 2021:
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

9.     The Lancet studie 17. februar 2021:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext?fbclid=IwAR2GKTiF-4Tjo5B1n_GRPY2sY5lTTO1UNuX1zwvzDQjHF6E8h5Xf75Nn3Sg