Redd barna fra coronavaksinen!

Slik kan du spre filmen fritt:
Før musepekeren over filmen. Se nederst i høyre hjørne. Trykk på ikon med 3 prikker. Velg [Last ned]. Del filmen på de sosiale plattformer du selv ønsker.
Dersom du ikke ser dette valg i din nettleser: Høyreklikk over filmen. Velg [Lagre video som].
Takk for god hjelp! Husk å Subscribe på ViktigViten. Slik kan vi holde deg oppdatert på nyheter, filmer og bøker. 

Norsk oversettelse
Dr. Byram Bridle, associate professor og viral immunolog:
Hvis man injiserer renset piggprotein inn i blodet til forsøksdyr, får de all slags skader i hjerte-karsystemet. Det kan krysse blod-hjernebarrieren og gi hjerneskade. Piggproteinet er et sykdomsfremkallende protein. Det er et giftstoff. Det kan gi skade i kroppen hvis det kommer i sirkulasjon. Vi begikk en stor feil. Vi forstod det ikke før nå. Vi trodde at piggproteinet var et godt antigen. Vi visste ikke at piggproteinet i seg selv var et giftstoff og sykdomsfremkallende protein.

Dr. Carrie Madej, spesialist i indremedisin, Georgia:
Dyrestudiene viste at ilderne, musene og kattene fikk det verre etter disse injeksjonene. Det virket som om de var ok ved første øyekast, men da de senere ble introdusert til viruset, ble de sykere med mer leversvikt, lungebetennelse og de aller fleste av dem døde. I noen studier døde alle dyrene. Ingen snakker om dette.

Dr. Lee Merritt, kirurg og ex. President of the Association of American Physicians and Surgeons:
«Jeg gir deg del 1 (coronavaksinen), og så kommer du i kontakt med del 2 (coronaviruset), og dør.»
Det som skjedde, var at alle dyrene døde. Det skjedde ikke subtilt. De døde ikke av vaksinen. De døde av det som kalles for Antistoff Avhengig Forsterkning (ADE). Dette skjedde: Dyrene fikk vaksinen og fungerte greit. Deretter ble dyrene utsatt for viruset som vaksinen skulle ha gitt dem immunitet mot. Da kattene ble utsatt for SARS, ble ikke viruset drept. I stedet gikk immunforsvaret ut og kodet viruset slik at viruset slapp inn i kattene som en trojansk hest, usynlig for kattenes immunsystem. Deretter formerte de seg uhemmet og drepte kattene med overveldende sepsis og hjertesvikt. Det samme skjedde med ilderne. Det samme skjedde hver gang de gjorde dette. La meg understreke: Vi har aldri klart å komme forbi én vellykket dyrestudie med denne typen virus. Vi har aldri gjort dette på mennesker før. Kanskje har kineserne gjort det? Denne vaksinen ble distribuert før man brydde seg om FDA (am. Legemiddelverket) ville godkjenne vaksinen eller ei. I Nebraska var vaksinen ankommet distribusjonsentre før FDA sa om de ville godkjenne den. HVA?! Dette har aldri skjedd før. Det lengste de har fulgt folk etter vaksinen er to måneder. Vel, dette er ikke nok tid for å vite om vi får problem med Antistoff Avhengig Forsterkning.

Dr. Sherri Tenpenny, osteopatisk lege og sjef for nivå 2 traumasenter:
«Ikke noen pattedyr har overlevd dyrestudiene. Folk vil dø.»
Da de gjorde disse dyrestudiene med coronavirus, fikk de høy antistoffrespons. Deretter eksponerte de dyrene for coronavirus og de døde alle sammen av det som kalles Antistoff Avhengig Forsterkning. Det kom ut en studie i 2012 og en i 2019. På slutten av studien sto det at man har prøvd dette i flere typer pattedyr; mus, rotter, marsvin, hamstre, ildere og aper og at man ikke har funnet ett pattedyr hvor dette ikke har skjedd. Sagt med andre ord; det skjer i alle pattedyr. At når man får denne høye antistoffreaksjonen og deretter blir eksponert for coronavirus, så vil folk dø. Covidvaksine + influensavaksine (som har coronavirus i seg) vil gi innleggelse, septisk sjokk og død i store mengder.

Texas senat høring, 6. mai 2021
«Har du sett vaksiner komme på markedet, som ikke har vært gjennom dyrestudier?»
«Aldri før. Spesielt for barn.»
«Hva jeg har lest er at man startet dyrestudiene, men fordi dyrene døde, så stoppet de testene.»
«Korrekt.»
«Folk, det er viktig å forstå at det vi snakker om er at nå har det amerikanske folket selv blitt forsøksdyrene. Dette er testprogrammet som nå pågår. De gjorde ikke studier på mennesker og de stoppet dyrestudiene fordi dyrene døde. Og så gjorde de vaksinene tilgjengelige for folket.»

Dr. Sherri Tenpenny:
Dette skjer i alle pattedyr. At når man får denne høye antistoffreaksjonen (fra vaksinasjon) og deretter blir eksponert for coronavirus, så vil folk dø.

Dette er en forbrytelse mot menneskeheten

«Covid er en samling av symptomer; feber, hosting, frysninger, kortpustethet, stivhet, mangel på smak og lukt, forårsaket av et virus vi kaller Sars-Cov-2. Denne infeksjonen skjer ikke hos barn. Det er så tett på null som det er mulig å komme hos barn under 12 års alder. Hvorfor vil du gi denne injeksjonen til en femåring? Hvorfor vil du gi den til nyfødte? Hvorfor vil du gi den til gravide kvinner? Dette er en forbrytelse mot menneskeheten. Jeg kan ikke uttrykke dette klarere.»
(Dr. Sherry Tenpenny, video 2:30 – 3:15) [Trykk her]

20 Mechanisms of Injuries (MOI)
By dr. Sherri Tenpenny
Cleveland, Ohio

MOI #1 – Injections can lead to death through anaphylactic shock, a life-threatening allergic
reaction. With COVID shots, the allergic reaction is suspected to be caused by previous exposure
to and sensitization to polyethylene glycol [PEG].
MOI #2 – Anti-Inflammatory macrophages, called M2, are inhibited by anti-spike-antibodies [anti-S-Ab].
MOI #3 – All COVID shots lead to the creation of a spike protein through a process called
translation. The spike protein can damage the body by at least FOUR pathways:
1. The spike protein behaves as a hapten, a small molecule that binds to the surface of organs,
leading to an autoimmune response.
2. The spike protein can damage organs directly by promoting cardiovascular complications,
damaging blood vessels in the lungs, and breaking through the blood brain barrier (BBB),
important for protecting the brain.
3. The spike protein can incorporate into human DNA through a process called transfection.
4. The spike protein evokes the release of destructive anti-spike-antibodies, [anti-S-Ab]
discussed below.
MOI #4 – Spike protein can trigger changes in blood vessel walls, leading to pulmonary artery
hypertension (PAH), which is fatal even under the best current conventional and alternative
treatments.
MOI #5 – In men, the spike protein can bind to the ACE2 receptor on sperm. Risk of infertility is indicated
but not yet proven.
MOI #6 – Spike proteins cause inflammation and disruption of the blood brain barrier (BBB),
leading to neuropathology and brain degeneration.
MOI #7 – Neurological degeneration: spike proteins can damage the FUS gene and mutate the
TDP-43 protein, leading to Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).
MOI #8 – Neurological degeneration: mutation and altered function of the TDP-43 protein can also
lead to frontotemporal lobe degeneration (FTLD), a cluster of chronic, degenerative
neurological diseases.
MOI #9 – Mutation of the FUS gene can also lead to cancer.
MOI #10 – Adenoviruses used in both the Johnson & Johnson shot and the AstraZeneca shots
pose a risk of cancer.
MOI #11 – Anti-spike-antibodies [anti-S-Ab] can cause significant damage, specifically to the lungs. The
antibodies can also cross-react with 28 different human tissue types, establishing a mechanism for multisystem
autoimmune disorders and multiorgan failure.
MOI #12 – Previous coronavirus exposure and the concept called ‘original antigenic sin’ stops true
protection against the SARS-CoV2 if previously ill with a coronavirus infection.
MOI #13 – There is an increased risk of COVID illness and COVID-related death in persons who has been
previously vaccinated with an influenza vaccine.
MOI #14 – The larger (highly elevated) SARS-CoV-2 antibody response from a COVID infection or
from a COVID shot, results in prolonged and more severe illness.
MOI #15 – COVID shots can lead to enlarged lymph nodes that may have long term ramifications.
MOI #16 – Widespread use of COVID shots results in non-neutralizing antibodies, especially in
people who have already had a COVID infection. This may be leading to virulent mutant viruses.
MOI #17Antibody Dependent Enhancement (ADE) is a phenomenon occurs when a person is
exposed to a circulating coronavirus after being vaccinated. The anti-S-Ab enhances the entry of
the SARS-CoV-2 virus into the cell (usually macrophages) and accelerates its replication, causing
more severe illness than they would have experienced if they had not been vaccinated.
MOI #18 – Johnson/Johnson and AstraZeneca shots release a transgene that can lead to
potentially deadly side effects from injecting raw genetic material that can induce anti-DNA
antibodies and can integrate into human DNA.
MOI #19 – Both Johnson/Johnson and AstraZeneca shots carry a snip of double stranded DNA
(dsDNA) [transgene] wrapped in an adenovirus outer “shell.” 50-billion particles are injected
with each injection. dsDNA-antibodies are diagnostic of a long list of autoimmune disorders.
MOI #20: The AstraZeneca shot has been known to be associated with potentially deadly blood
clots, a condition named Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT).

Referanser:
Dr. Byram Bridle, radioprogrammet ON Point with Alex Pierson: [Trykk her]
Dr. Carrie Madej, intervju på InfoWars: [Trykk her]
Dr. Lee Merritt, intervju på TheNewAmerican: [Trykk her]
Dr. Sherri Tenpenny, The Brave Conference, 22. mai 2021: [Trykk her]
Texas senat, høring 6. mai 2021: [Trykk her]