Covidvaksinens kryssreaksjoner

Del på Facebook
Del på Twitter

Et intervju med Dr. Sherri Tenpenny.

Følgende utdrag på norsk er hentet fra et intervju på Youtube 11. mars 2021. Se hele intervjuet her.

Dr. Tenpenny, kan du fortelle litt om din bakgrunn?

Min første karriere var innen akuttmedisin. Jeg var styresertifisert i akuttmedisin og direktør for et nivå 2 traumesenter i nesten 12 år. Jeg flyttet til Cleveland i 1996 for å åpne min integrerende praksis. Jeg vokste opp i en kiropraktiker-familie. Min bestefar, min far, tre onkler og to fettere var kiropraktorer. Det er årsaken til at jeg ønsket å bli en osteopatisk lege.  

I september 2000 deltok jeg på National Vaccine Information Center sitt møte i Washington DC. Da jeg kom hjem forstod jeg at jeg hadde kommet over noe veldig viktig. Jeg startet å lese gjennom de 500 dokumentene til CDC; The General Recommendation of Vaccination (Den Generelle Anbefalingen om Vaksinering) i 1998-versjonen. Denne kommer ut med jevne mellomrom. Da jeg hadde lest denne ristet jeg på hodet. «Dette kan umulig være alt denne bransjen er bygget på. Jeg burde kanskje lese litt mer.» Som lege lærer vi at vaksiner er trygge, de er effektive, de hindrer deg i å bli syk, de er ufarlige og de er helt nødvendige. Etter 20 års studier og mer enn 40 000 timers forskning, kan jeg med hånden på hjertet si at ingen av disse premissene er sanne.

Dr. Tenpenny, mange mennesker forstår ikke at de to covid-19 vaksinene som de bruker (i USA) er eksperimentelle og at de har mRNA. Kan du fortelle om disse vaksinene og også si litt om den tredje vaksinen til Johnson & Johnson? Vi ønsker å legge til at vi bare prøver å bringe frem informasjon, sannhet og hjelpe mennesker. Jeg betaler deg ikke. Du betaler meg ikke. Det er ikke noe legemiddelfirma som støtter oss. Vi ønsker bare å dele sannheten, spesielt med vårt kristne publikum.  

Det er veldig viktig å snakke om alle tre vaksinene. To av dem er like, og en er veldig forskjellig. Messenger RNA (mRNA)-vaksinen, er den som er involvert i vaksinen til Pfizer og Moderna. Begge kom på markedet omtrent samtidig. De injiserer et lite stykke med genetisk materiale. Denne genetiske typen injeksjon har aldri noensinne blitt gjort før. De har prøvd å utvikle en koronavirusvaksine helt siden 2002. De klarte aldri å bringe den ut på markedet fordi de ikke kunne bevise at den var trygg nok.

Da de injiserte den eksperimentelle coronavirus-vaksinen i dyr, kunne dyrene bli eksponert på nytt med coronavirus, og de ble enten alvorlig syke eller døde. FDA (det amerikanske legemiddelverket) sa at de ikke kunne gå videre med forsøkene.  I rapporten sier forskerne at for å kunne utvikle en koronavaksine for mennesker, må vi gå frem med stor forsiktighet på grunn av en prosess som kalles antistoffavhengig forsterkning.

De fleste har fått barna sine vaksinert og de ble selv sannsynligvis vaksinert som barn. Frem til 1985 var det bare tre forskjellige injeksjoner. Fram mot 1991 var det at de begynte å øke doseringene til programmet man har i dag hvor barn får flere doser på 16 eller 17 forskjellige skudd, mellom fødsel og 18 år. Jeg tror at de fleste oppfatter vaksinene som like. Og at man bare injiserer et lite stykke med virus eller bakterier inn i kroppen, at man deretter utvikler et antistoff, og så er man beskyttet. Vel, det er mye mer komplekst enn det.

Når det gjelder vaksinen til Pfizer og Moderna, så bruker de et lite stykke med genetisk materiale kalt mRNA. Dette inneholder en kodet beskjed med en oppskrift på et spesifikt protein. Denne oppskriften sendes inn i cellene til ribosomene, som er fabrikken som produserer protein. Ribosomene lager deretter proteinet. Dette er en normal prosess som skjer hele tiden i kroppen vår.

Disse to vaksinene bruker et stykke mRNA-oppskrift som er designet og fremstilt i et laboratorium. Denne oppskriften skal da cellene bruke til å lage et protein som kalles piggproteinet.

Disse små mRNA-partiklene er ekstremt ustabile. Og for å kunne ta dem fra laboratoriet og få dem inn i kroppen, må de pakkes inn i en boble av lipidbelegg. Dette lipidbelegget, som inneholder flere forskjellige typer lipider, har aldri blitt injisert i mennesker før. Vi vet ikke om de er giftige. Vi vet ikke hva som skjer når de er sammen fordi det ikke har vært utført noen synergistisk toksisitetstest. De pakker inn mRNA for å holde det stabilt.

Pfizer vaksinen må lagres ved minus 60 grader Celsius. Utenpå lipidbelegget er det lagt på en kjemikalie som kalles polyetylenglykol. Dette stoffet er kjent for å forårsake allergiske reaksjoner. Etter min mening er det dette som er ansvarlig for at mange mennesker har allergiske reaksjoner og går inn i anafylaktisk sjokk. Vi har hatt hundrevis av tilfeller av dette.

Når de injiserer mRNA, belagt med lipider og polyetylenglykol, så vil det lipidbindende proteinet binde seg med cellene dine, og åpne seg og gi mRNA-oppskriften fra seg inne i cellene dine. Denne oppskriften går deretter til ribosomene som så skal lage proteinet. Dette proteinet skal likne piggproteinet på overflaten av coronaviruset. Tanken bak denne prosessen er at hvis cellene våre lager dette proteinet, så vil immunforsvaret vårt deretter lage antistoff mot det proteinet. Neste gang coronaviruset kommer, vil antistoffet koble seg til piggproteinet og nøytralisere det. Dette er teorien. Men det som i stedet kan skje er at piggproteinet kan binde seg ugjenkallelig til overflaten av cellene dine. Den andre tingen som piggproteinet kan gjøre, er å binde seg til ditt DNA og endre det permanent, gjennom en prosess som kalles transfeksjon.

Den tredje tingen er at det er et reelt problem med antistoffene som opprettes gjennom denne prosessen. Jeg har kartlagt omtrent ti forskjellige skademekanismer som slike antistoffer til piggproteinet kan forårsake inne i kroppen din. Hvis dette antistoffet er blitt produsert i veldig store mengder, kan det ha direkte skadelige effekter på vevet ditt. Primært lungene. Men også lever, nyrer og hjertet. Det er flere mekanismer for hvordan denne typen antistoffer kan forårsake skade. Coronavirus har sirkulert i flere tiår. På årsbasis forårsaker coronavirus normalt sett symptomer som ved en vanlig influensa. Men Moderna- og Pfizervaksinen er ikke en vanlig influensavaksine. De er ikke FDA-godkjent (legemiddelgodkjente). Husk at de har prøvd å få dette til i nesten 20 år. De har ikke klart å få dem gjennom sikkerhetstestene og effektivitetsstudiene. De er fullstendig eksperimentelle. De har fått fritak og blitt sluppet ut på markedet gjennom noe som kalles EUA, Emergency Utilization Authorization (nødbruktillatelse). Så, under pandemiens uttalte unntakstilstand har farmasøytiske selskaper som Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson og 77 andre fått unntak. Og der er 78 flere i dyreforsøk. Det er utenfor min forstand hvorfor vi trenger 150 av disse. Det har aldri blitt godkjent av FDA. Det er helt eksperimentelt. Det er kun gitt tillatelse til eksperimentelt nødbruk. Vi har ingen langsiktige studier for hva som kommer til å skje med disse antistoffene av piggproteinet. Hva kan skje med autoimmune sykdommer, med nevrologiske tilstander og med kardiovaskulære tilstander. Faktisk er menneskeheten akkurat nå mens vi snakker, blitt selve eksperimentet. På lang sikt vil de finne ut hva som har skjedd med oss.

Dr. Tenpenny, kan du fortelle oss om vaksinen til Johnson & Johnson?

Den er veldig annerledes. Det de faktisk har gjort med J & J-vaksinen, er at de har tatt et adenovirus, som forårsaker forkjølelse, og avskallet det. Så har de tatt ut det genetiske materialet til adenoviruset, og deretter lagt inn et ferdiglaget piggprotein inn i skallet som ble hulet ut. For å kunne få dette til å vokse og formere seg, bruker de minst en, kanskje flere ulike typer vevsceller som kommer fra abortert fostervev av menneske. Den ene kalles PCR.C6, som kommer fra vev fra netthinnen av tidligere abortert fostervev. Og så er det en annen som heter HEK, som kommer fra nyren til et tidligere abortert foster. Man har altså dette skallet av et adenovirus hvor piggproteinet blir lagt inni. De sprøyter dette inn i systemet ditt. Skallet på adenoviruset binder seg til cellene dine og åpner seg igjen som et egg og avleirer proteinet i systemet ditt, og så begynner prosessen med å skape antistoffene. Det fremmede proteinet som nettopp har blitt satt inn i kroppen din, aktiverer mange av dine toll-like reseptorer som på en måte er Gud. De toll-like reseptorene skiller oss selv fra andre. Og toll-like reseptorer er i stand til å fortelle hva som er et fremmed protein og hva som er ditt eget protein. Det foregår en enorm mengde immunologi der. Du får mange cytokiner som kan forårsake betennelse. Du aktiverer de hvite blodcellene, neutrocellene i blodet og de nøytrale makrofagene i vevet ditt. Man får en akutt oppblussing for å skape dette anti-pigg antistoffet. Piggproteinet som legges inn kommer til å være helt likt eller nesten likt i alle tre av disse vaksinene fordi sluttresultatet er å lage antistoffet til dette piggproteinet.

Dr. Tenpenny, CDC (Folkehelseinstituttet i USA) sa faktisk for bare noen få dager siden at 996 er døde etter covid-19 vaksinasjon …

Det er faktisk flere enn det. De tallene var fra fire uker siden. De oppdaterte tallene som kom 28. februar, sier at i løpet av én uke gikk vi fra 1.097 rapporterte dødsfall til 1.278. I løpet av én uke gikk vi fra under 19.000 rapporterte alvorlige hendelser til over 25.000. Tallene er hentet fra The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dette er et frivillig rapporteringssystem. Det er velkjent at denne databasen bare fanger opp rundt 10 % av de alvorlige hendelsene. Så vi kan faktisk ha å gjøre med så mange som 12.000 dødsfall. Kan dere forestille dere ett eneste produkt fra hvilken som helst industri som fremdeles ville vært på markedet hvis mellom 1.200 og 12.000 mennesker hadde mistet livet av å bruke det i løpet av de ti første ukene på markedet? Og ikke bare fremdeles vært på markedet, men hardt pushet på alle mennesker for å få dem til å bruke det? Dette er simpelthen en gåte for meg.

Dr. Tenpenny, som du nevnte, seks måneder fra nå av, et år fra nå, det er da vi virkelig vil få se hva disse vaksinene har påført menneskene, og hva forventer du? Autoimmune sykdommer, hjerte-, lunge- og nyreplager. Kan du se at dette vi skje?

Alt dette. Det kom en studie i midten av januar fra en meget velrespektert immunologgruppe i California. Og det de gjorde var å spørre om antistoffene som blir laget i møtet med dette piggproteinet, bare ville gå etter coronaviruset som man måtte bli eksponert for, eller om antistoffene også kunne komme til å angripe kroppen selv? Dette er hva en autoimmun sykdom er. Så de tok vevsprøver fra 55 ulike vevstyper og dryppet det med serum som inneholdt antistoffer mot piggproteinet og noterte hvilken reaksjon som kom. Det forskerne fant var at antistoffet kryssreagerte med 28 ulike vevstyper. * En av de høyeste opphopninger av antistoffer fant de på innsiden av mitokondriene, energifabrikkene våre. De produserer ATP, energien som driver kroppen. Antistoffene angriper mitokondriene og hindrer dem i å fungere korrekt. Etter min mening er dette grunnen til at en av de tyngste effektene som folk kan få etter å ha mottatt en av disse tre injeksjonene, er dyp tretthet. En av de mest vanlige bivirkninger etter vaksinering er hodepine og dyp tretthet. Og disse forskerne i California vet at dette piggproteinet, og de mener antistoffene også, kan krysse blod-hjernebarrieren og komme inn i hjernen og angripe minst tre hvis ikke fire, ulike vevstyper.

Dr. Tenpenny, vaksinen til Johnson & Johnson testes på barn og gravide kvinner. Hvordan kan det være lov å teste dette på en nyfødt som ikke har muligheten til å gi sitt samtykke?

Vel, det er et godt spørsmål. Det får deg til å lure på hvordan de fikk godkjent noen av disse vaksinene som blir gitt til barn under 6 måneder, siden de ikke kan gi sitt samtykke. Da jeg fikk høre at J&J nå ønsket å starte testing av nyfødte, spurte jeg meg selv, hvorfor? Barn under 12 år blir veldig sjelden infisert med denne sykdommen. Dødeligheten blant barn under 12 år, er så nær null som man kan komme. Alt dette tullet som er blitt gjort, alt dette destruktive, emosjonelle og psykologiske nonsens som vi har gjort mot barn ved å maskere dem, adskille dem og holde dem hjemme. Ikke tillate dem å gjøre noe av de ting som vanlige barn forventes å skulle gjøre. La disse barna vokse opp uten å forstå nyansene av et ansiktsuttrykk, og gjøre dem redde for mennesker som ikke har maske. Når de isteden burde være redde for mennesker som bruker maske, som kan komme til å kidnappe dem. Når de ønsker å starte testing av en fullstendig eksperimentell vaksine, som aldri tidligere har vært brukt på mennesker, og nå ønsker de gjøre dette på nyfødte? Dette er en forbrytelse mot menneskeheten og et overgrep på våre barn.

Dr. Tenpenny, jeg vet at flere mennesker i mitt nabolag som har fått vaksinen, har snakket om de samme bivirkninger som du nevnte. Hvilket råd vil du gi til dem som allerede har tatt disse vaksinene og som nå får denne informasjonen?

Vel, det er et ubehagelig svar som du ikke ønsker å høre. Med de ting som disse vaksinene gjør, ved å binde piggproteinet til overflaten av dine celler og lage antistoffer, betyr at du blir sensitiv til dette for alltid. Gjennom en prosess som kalles transfeksjon, så bindes piggproteinet til dine celler. I det øyeblikk du er blitt vaksinert, er det «point of no return», da har du fått merket. Du kan ikke av-vaksineres. Med de tradisjonelle vaksinene så spør folk gjerne hvordan man kan avgifte seg for kvikksølv og aluminium. Med disse nye vaksinene er injeksjonen irreversibel. Jeg har ikke tall på hvor mange mennesker som sier at « Jeg vil ikke høre noe om det. Bare gi meg vaksinen. Jeg vil ha det bekvemmelig i mitt liv.» Det som nå skjer er at folk står i fare for å velge et langt liv med sannsynlige plager og til og med muligheten for å dø ut fra hensynet til bekvemmelighet, slik at de igjen kan reise med fly og gå på butikken. Folk trenger virkelig å få vite om dette. Jeg har gjort over 400 intervjuer det siste året om dette. Folk må begynne å ta livet sitt i sine egne hender og ikke legge det i hendene på den farmasøytiske industrien.

Dr. Tenpenny, jeg følte at det var viktig at du fikk delt informasjonen med oss og resten av verden. Vi takker deg for det. Jeg vet at du blir sensurert. Vi blir sensurert. Alle de andre legene vi har hatt besøk av har blitt sensurert. Men vi vil fortsette å snakke sannhetens og kjærlighetens budskap. Takk for ditt mot og takk for at du kom hit i dag.

Overlege Pål Andre Holme ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet:
Immunresponsen som blant annet gir antistoffdannelse kan kryssreagere med overflateproteiner på blodplater og trigge blodlevringssystemet, slik at man får en blodpropp. Vi har i løpet av de siste åtte dagene sett at tidligere friske, relativt unge mennesker har kommet inn med alvorlige blodpropper som er lokalisert på uvanlige steder og samtidig har lave blodplater. Felles for dem er at de tidligere har tatt AstraZeneca-vaksinen. Kombinasjonen av blodpropp og lave blodplateverdier er veldig sjelden. (VG.no 14. mars 2021)

Les artikkelen fra VG her.

Les artikkel fra NRK her.

Californiastudien:
Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases. Les Californiastudien her.