The Lancet-studie om PCR-testen

Del på Facebook
Del på Twitter

Den 17. februar 2021 publiserte det medisinske tidsskriftet The Lancet en studie. Den sa:

«De fleste smittet med SARS-CoV-2 er smittsomme i 4-8 dager. Prøver er generelt ikke funnet å inneholde dyrkbar (potensielt smittsomt) virus utover dag 9 etter symptomstart, og mest overføring forekommer før dag 5. De gjenværende RNA-kopiene kan ta uker, eller noen ganger måneder, å fjerne. I denne tiden vil PCR-testen fortsatt være positiv. Testing for å redusere spredningen av SARS-CoV-2 spør ikke om noen har RNA i nesen fra tidligere infeksjon, men om de er smittsomme i dag. Det er et nettotap for samfunnets helse og sosialt og økonomisk velvære hvis individer som ikke lenger har symptomer tester positivt og isolerer seg i 10 dager. Etter vårt syn er nåværende PCR-testing derfor ikke den passende gullstandarden for å evaluere en SARS-CoV-2 folkehelsetest.»

Hvorfor setter man da personer i karantene og isolasjon flere måneder etter at de ble smittet?

Referanse The Lancet studie 17. februar 2021:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext?fbclid=IwAR2GKTiF-4Tjo5B1n_GRPY2sY5lTTO1UNuX1zwvzDQjHF6E8h5Xf75Nn3Sg