Personvernerklæring (GDPR)

Introduksjon 
ViktigViten er forpliktet til å beskytte personopplysningene til alle abonnenter (subscribere) og donatorer av pengegaver. Denne personvernerklæring beskriver dine rettigheter og hvordan ViktigViten behandler dine personopplysninger. 

Nettstedet
ViktigViten.no er et nettsted for publisering av informasjon og film. Enkeltpersoner kan tegne abonnement (bli subscriber) ved å registrere sin e-postadresse og telefonnummer hos ViktigViten. Disse opplysninger vil bli brukt til utsendelse av nyhetsbrev og annen relevant informasjon. ViktigViten.no tar imot pengegaver fra donatorer som ønsker å støtte vårt arbeid.

Lovverk 
Personvernerklæringen gjelder håndtering av personopplysninger til samtlige abonnenter og donatorer. ViktigViten behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og gir ikke dine personopplysninger til tredjeparter. ViktigViten behandler ikke personopplysninger uten at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag og ikke utover det som er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål. 

Hva er personopplysninger? 
Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Formål 
Formålet med personopplysningene er å kunne

  • følge opp kontakten med kunder
  • ivareta juridiske forpliktelser.
  • beskytte vitale interesser for de registrerte.
  • opplyse om informasjonskapsler (cookies).


Hvilke personopplysninger registreres
ViktigViten registrerer kontaktinformasjon til våre kunder som navn, telefonnummer, e-postadresser samt e-poster.

Informasjon og samtykke 
Dine personopplysninger vil ikke utleveres eller deles med andre enn ViktigViten.no.
Det er ikke nødvendig å få ditt samtykke til innsamling, bruk eller deling av personopplysninger innenfor ViktigVitens forretningsformål eller når det er tillatt eller påkrevd av gjeldende lov eller regulering.

Hvordan er dine personopplysninger beskyttet? 
ViktigViten bestreber å gjennomføre de sikkerhetstiltak som står i forhold til graden av sensitivitet av de personopplysninger som er berørt. Disse sikkerhetstiltakene er utarbeidet for å beskytte dine personopplysninger fra tap og uautorisert adgang, kopiering, bruk, modifisering og deling.

Oppbevaring av personinformasjon
ViktigViten vil ikke oppbevare personinformasjon ut over det som er nevnt over. Vi vil kun oppbevare dine personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å utføre det som var formålet med å registrere personopplysningene. 

Oppdatering av personopplysninger 
Det er viktig at personopplysninger i våre databaser er korrekt og oppdatert. Hvis dine personopplysninger endrer seg, vær vennlig å informere oss om slike endringer. 

Tilgang, retting og sletting av personopplysninger 
Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg og du har rett til å få dine personopplysninger rettet eller slettet. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og et samtykke til behandling av personopplysninger kan alltid trekkes tilbake. Du har adgang til å klage til Datatilsynet.

Forespørsler  
Ved forespørsel, ta kontakt med oss på ViktigViten.no via kontaktskjemaet.

Revisjon av denne personvernerklæringen 
ViktigViten kan ved behov gjøre endringer i denne personvernerklæringen for at den skal reflektere endringer i våre juridiske forpliktelser eller i måten vi håndterer dine personopplysninger. Den til enhver tid gjeldende og oppdaterte personvernerklæring er tilgjengelig på www.viktigviten.no.

Personvern og kopirettigheter
Filmduken AS eier nettstedet ViktigViten.no. Alt innhold som publiseres på våre nettsider tilhører oss. Republisering er ikke lov med mindre det er gitt skriftlig tillatelse til dette. Ved å bruke våre nettsider, samtykker du til behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæring.

Personvern og cookies
ViktigViten.no benytter seg av cookies, også kalt informasjonskapsler, på våre nettsider. Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies. Du kan imidlertid i din nettleser blokkere og slette cookies. Vennligst vær oppmerksom på at ved å stenge for bruk av cookies vil du kunne oppleve at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Endringer i denne erklæringen
Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne erklæringen. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de ble publisert.

Sist oppdatert: 2021-02-11