Beretninger etter vaksinering

“Jeg ønsker bare å få mitt gamle liv tilbake”. Slik lyder det i denne lille filmen om vonde erfaringer etter mRNA-vaksinering. Hemali.no (Helse, Mat og Livsstil) har møtt unge og voksne som føler seg maktesløse. Det er essensielt at deres stemmer blir hørt. Informasjon om bivirkninger synes mangelfull, denne filmen er et bidrag for å bøte på det.

Se kort video her 

Redd barna fra coronavaksinen!

«Ikke noe pattedyr overlevde dyrestudiene. Dyrene døde ikke av vaksinen. De døde da de senere ble utsatt for coronavirus.»
«De stoppet dyrestudiene fordi dyrene døde. Og så ga de vaksinene til folket.»
«De har prøvd å få vaksinene godkjent i tjue år, men ikke fått dem gjennom sikkerhetstestene.»
«Injiserer man forsøksdyr med piggprotein, får de alle slags hjerte-karskader.»

«Coronavaksine + influensavaksine (med coronavirus) vil gi innleggelse, septisk sjokk og død i store mengder.»

Se kort video her.
Norsk oversettelse finner du under filmen.

Coronavaksine forgifter morsmelk

“Piggproteinet spres til hele kroppen gjennom blodet.”
“Piggproteinet konsentreres i morsmelken. Barn som blir ammet har fått blødninger i mage-tarmkanalen etter at mor ble vaksinert.”
“Vi vil ikke ha blodoverføring fra vaksinerte mennesker.”
«Folk injiseres med giftstoff. Gjør vi unge mennesker ufruktbare?”

Se kort video her.
Norsk oversettelse finner du under filmen.

Apekopper - en planlagt pandemi?

Øvelse i apekopper-pandemi i mars 2021, ett år før første utbrudd!

“På bakgrunn av analyserapporten, virker det som om denne utgaven av apekopper er utviklet i et laboratorium.” (Dr. Robert Malone, utvikler av mRNA-vaksinen)

WHO erklærte apekopper som pandemi juli 2022. Da hadde sykdommen tatt livet av 5 mennesker på verdensbasis.

«Denne vaksinen med levende virus vil starte en kopper-pandemi.»
(Dr. Jane Ruby om vaksinen mot apekopper, ACAM 2000)

Se kort video her.

Covid bedraget - Fakta 1:
PCR-testen lyver

10 internasjonale medisinske eksperter river PCR-testen i filler.
Se kort video (norske undertekster).

Oppfinneren av PCR-testen: Testen er ubrukelig til å finne smitte.

Professor Bhakdi: Friske folk isoleres pga. en test som lyver det meste av tiden.   

Ingen har noen gang isolert og bevist SARS-Cov-2 viruset. 

Se kort video her.

Covid bedraget - Fakta 2:
De vaksinerte sprer sykdom

De coronavaksinerte sprer sykdom gjennom pust og hudkontakt. Fenomenet, kalt «shedding», står omtalt i testprotokollen til Pfizer og hos det amerikanske legemiddelverket (FDA)

Uregelmessig menstruasjon, tunge blødninger, spontanabort, ikke i stand til å bli gravid, neseblødninger, trøtthet, hodepine og influensalignende symptomer. Den økte smitten blant barn i august 2021, som høyst sannsynlig kommer av «shedding» fra de vaksinerte, blir brukt som påskudd for vaksinering av barn.

Se kort video her.

Covid bedraget - Fakta 3: Idrettsutøvere verden over stuper

«mRNA-vaksinen gir mikroskopiske blodpropper hos 60 – 70 %.»

«Med hver påfølgende vaksinedose vil skaden bare øke og øke og øke.»

«Mindre enn 1 % av alvorlige vaksinehendelser blir rapportert.»

«Alle dyrene døde i dyreforsøkene. Så ga de vaksinene videre til folket.»

Ingenting omtales i media.

Se kort video her med flere rapporter om idrettsutøvere som har falt om.

Covid bedraget - Fakta 4: Vaksinerte gjør barna syke

STUDIE: Barn under 14 år med corona-vaksinerte foreldre har større sjanse for
*å bli innlagt på sykehus
*å dø inntil 18 uker etter foreldres vaksinasjon

Uvaksinerte barn blir syke om og om igjen, etter nærkontakt med voksne.

90 % av de smittete i Danmark har tatt 2 eller 3 vaksinedoser. 9 av 10 som dør av covid i England er fullvaksinerte. Noen vaksinepartier er mye dødeligere enn andre. Sjekk oversikten.

Se kort video her . Referansene følger vedlagt.

Filmen som ble sett av 115.000 nordmenn på 10 dager

Denne film inneholder ingen egne påstander – kun informasjon med referanser.

ViktigViten jobber for å få gjort viktig informasjon tilgjengelig og forståelig. Vi tar imot henvendelser fra enkeltmennesker og grupper. Mange uttrykker at de ikke får svar på sentrale spørsmål om covid-19 og lockdown. Dette er bakgrunnen for at ViktigViten takket ja til å lage denne filmen etter å ha mottatt flere henvendelser. Alt arbeid gruppen har utført, har vært basert på frivillighet. Filmen er et forsøk på å bringe frem informasjon som forhåpentligvis kan bidra til større klarhet og gi noen svar. Kanskje kan den også sette i gang en konstruktiv debatt? ViktigViten har lagt ut referansene til informasjonen som presenteres i filmen slik at folk selv kan lete opp kildene, lese informasjonen og selv ta stilling til innholdet. Se Covidfilmen 2020 her.

Covidfilmen 2020 "faktasjekket"

Denne film er blitt “faktasjekket”. ViktigViten har gjennomgått “faktasjekk-rapporten”, en rapport med større mangler, svakheter og klare feil. Alle påstander om feil i filmen er tilbakevist.

Faktisk.no ga ViktigViten en frist på fire timer til å gi et tilsvar. ViktigViten brukte mye lengre tid enn det. Se vårt tilsvar her.

Covidvaksinens kryssreaksjoner

Antistoffet kan kryssreagere med minst 28 vevstyper.
(A. Vojdani, E. Vojdani, D. Kharrazian)

Antistoffet kan kryssreagere med overflateproteiner på blodplater og gi blodpropp.
(Pål Andre Holme, overlege på Rikshospitalet)

Antistoffet kan forårsake minst 10 forskjellige skademekanismer i kroppen din.
(Dr. Sherri Tenpenny)

Dette må du vite om Covidvaksinen:
Les mer og se film med Dr. Sherri Tenpenny her.

Dr Michael Yeadon, ex Pfizer

“Man prøver å overbevise gravide kvinner i 20-årene om å bli vaksinert. Hvilket umoralsk monster kan gjøre noe slikt? Det pågår vaksineforsøk på barn, for en sykdom de ikke får. I Storbritannias f.eks. har ikke et eneste friskt barn dødd. Og vi har 10 millioner barn under 10 år. Planen er at de senere i år skal vaksineres. Dette er fullstendig ulogisk. Det fins ikke noe klinisk gevinst hvis de ikke er i en utsatt gruppe. Hvorfor setter man da i gang de kjente risikoene pluss de ukjente?”

Se intervjuet med norsk teksting her.

Tallene du ikke får se

Vaksinasjon verre enn Covid-19?

46 beboere ved et sykehjem i Spania døde etter Pfizer-vaksinasjon.
13 av 40 ved et sykehjem i Tyskland døde etter covid-vaksinasjon.
22 av 72 ved et sykehjem i England døde etter covid-vaksinasjon.
24 ved et sykehjem i New York, døde like etter covid-vaksinasjon.

Hvorfor gir man eksperimentelle vaksiner som ikke har passert
sikkerhetstestene til de eldste og svakeste blant oss?

Les hele artikkelen her.

Spørsmål du kan stille din lege

Spørsmål du kan stille din lege før vaksinasjon.

– Hvis jeg vaksineres, vil jeg da være immun mot alle covid-variantene?
– Har vaksinene gjennomgått sikkerhetstestene og effektivitetstestene?
– Kan vaksinene inneholde DNA-rester av abortert menneskefoster?
– Kan man helt utelukke at disse vaksinene kan modifisere menneskelig DNA?
– Hvis jeg vaksineres, risikerer jeg da å få en veldig kraftig immunreaksjon neste gang jeg blir smittet av et koronavirus?

Trykk her for å se alle spørsmål du kan stille din lege.

The Lancet-studie om PCR-testen

Studien sier: De fleste som er smittet med Covid-19 er smittsomme i 4-8 dager. Nesepinnetesten, PCR-testen, gir positivt svar opptil flere måneder etter dette. 

Hvorfor blir da en person med positiv PCR-test definert som et smittetilfelle? Hvorfor bruker man denne testen som begrunnelse for å sette personer i karantene og isolasjon flere måneder senere?

Les mer om The Lancet studien her.

Kort WHO-tidslinje for Covid-19

De nye testkriteriene til WHO fra 20. januar 2021, sier at PCR-testen nå skal vurderes sammen med kliniske undersøkelser hos lege, og Ct-verdien skal noteres. Hvor mange norske leger har fått denne beskjeden?

WHO har også endret definisjonen av pandemi og flokkimmunitet.

Vi har satt opp tidslinjen for de viktigste beskjedene fra WHO for Covid-19 med hensyn til nye definisjoner, nye retningslinjer og nye testkriterier.

Se WHO-tidslinje her. 

Kronikk om ytringsfriheten

Er ytringsfriheten truet av “faktasjekking”? Er faktasjekk en garanti for sann informasjon, eller er det et verktøy for å hindre at folk skal få vite?

Det undrer oss at faktasjekkere ikke evner å finne eksperter som mener noe annet enn dem selv. Er det ikke et klart krav til balansert og uhildet faktasjekk at man henter inn informasjon fra flere uavhengige forskere med ulike syn?

Hvem lønner faktasjekkerne? Hvem er deres oppdragsgivere? Har noen instanser og emner fått “faktasjekk-immunitet”?

Les kronikken her.

Stopp massevaksinering NÅ!

Vi er på vei mot en katastrofe som kan true menneskeheten.

Det er bare et spørsmål om dager eller uker før vi vil se en økende resistens mot variantene av vaksinen. Vi er nær ved å få full resistens av vaksinen. Vaksinasjon av yngre mennesker kan gi det mest dramatiske scenariet. Lockdown og massevaksinering under pandemien har presset Sars-Cov-2 til å mutere til nye stammer og bli mer smittsom. Vi har fått redusert dødelighet på individnivå, men vi kan få en katastrofe på befolkningsnivå.

This type of prophylactic vaccines are completely inappropriate, and even highly dangerous, when used in mass vaccination campaigns during a viral pandemic.

Se intervjuet her.